trang chính tiểu sử tranh ảnh nhạc tập nhạc bút tích tưởng nhớ english
TRỊNH CÔNG SƠN (02/28/1939 - 04/01/2001)
  
Nhạc


 
Nhạc

 • TÊN VẦN B
 • TÊN VẦN C
 • TÊN VẦN D
 • TÊN VẦN E
 • TÊN VẦN G
 • TÊN VẦN H
 • TÊN VẦN I
 • TÊN VẦN K
 • TÊN VẦN L
 • TÊN VẦN M
 • TÊN VẦN N
 • TÊN VẦN O
 • TÊN VẦN P
 • TÊN VẦN Q
 • TÊN VẦN R
 • TÊN VẦN S
 • TÊN VẦN T
 • TÊN VẦN U
 • TÊN VẦN V
 • TÊN VẦN X
 • TÊN VẦN Y


  CD

 • GÓP LÁ MÙA XUÂN / GUITAR TRẦN HOÀI PHƯƠNG (2006)
 • PHÔI PHA / ĐÀM VĨNH HƯNG
 • HÁT CHO NGƯỜI NẰM XUỐNG
 • ƯỚT MI LỜI: NHẬT & VIỆT KHÁNH LY
 • TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN (2002)
 • NHƯ CÁNH VẠC BAY & CỎ XÓT XA ĐƯA TIẾNG ĐÀN GUITAR TRỊNH CÔNG SƠN (1973)
 • T̀NH CA TRỊNH CÔNG SƠN / LỆ THU, THÁI THANH & DUY TRÁC (1975)
 • RU MĂI NGÀN NĂM / THANH LAM
 • KINH VIỆT NAM 1972
 • VẪN CÓ ANH BÊN ĐỜI / Ư LAN
 • QUÁN VĂN 1967  Guitar

 • HẠ TRẮNG
 • TRẦN HOÀI PHƯƠNG
 • TRẦN MẠNH TUẤN
 • TRẦN VINH
 • TRỊNH CÔNG SƠN
 • VÔ THƯỜNG
 • YOSHI IMAMURA & LIZ KINON  Ca Sĩ

 • AC&M
 • ÁI VÂN
 • ANH KHOA
 • BẰNG KIỀU
 • BẢO PHÚC
 • BẢO YẾN
 • CẨM VÂN
 • CAO DUY
 • CAO THÁI SƠN
 • CAROL KIM
 • CHUNG TỬ LƯU
 • ĐÀM VĨNH HƯNG
 • ĐAN TRƯỜNG
 • DON HỒ
 • CƯỜNG
 • DUY QUANG
 • DUY TRÁC
 • ELVIS PHƯƠNG
 • GIÁNG NGỌC
 • HÀ THANH LỊCH
 • HIỀN THỤC
 • HỌA MI
 • HOÀI NAM
 • HOÀNG BÁCH
 • HOÀNG KIM
 • HOÀNG XUÂN SƠN
 • HỒNG HẠNH
 • HỒNG NGỌC
 • HỒNG NHUNG
 • HUY MC
 • HUY NHẬT
 • HUY SƠN
 • JOHNNY DŨNG
 • KHẮC TRIỆU
 • KHÁNH DU
 • KHÁNH HÀ
 • KHÁNH LY
 • KIM ANH
 • LÂM NHẬT TIẾN
 • LAM TRƯỜNG
 • LAN NGỌC
 • LAN PHƯƠNG
 • LỆ THU
 • LỆ THỦY
 • LÊ UYÊN
 • LƯU HỒNG
 • MINH ANH
 • MỸ HẠNH
 • MỸ HUYỀN
 • MỸ LỆ
 • MỸ LINH
 • MỸ TÂM
 • NĂM D̉NG KẺ
 • NAM KHÁNH
 • NGỌC BÍCH
 • NGỌC BÍCH NGÂN
 • NGỌC LAN
 • NGỌC LỄ
 • NGỌC THÚY
 • NGUYÊN KHANG
 • NGUYỄN TOÀN
 • NHĂ PHƯƠNG
 • NHƯ MAI
 • NHƯ QUỲNH
 • PHƯƠNG AN
 • PHƯƠNG HỒNG QUẾ
 • PHƯƠNG THANH
 • PHƯƠNG THẢO
 • QUANG DŨNG
 • QUANG LINH
 • QUANG MINH
 • QUỐC KHANH
 • QUỲNH CHI
 • QUỲNH GIAO
 • QUỲNH HƯƠNG (VN)
 • QUỲNH PHƯƠNG
 • SIU BLACK
 • TAM CA ÁO TRẮNG
 • THÁI CHÂU
 • THÁI HÀ
 • THÁI HIỀN
 • THÁI THANH
 • THANH HÀ
 • THANH LAM
 • THANH LAN
 • THANH LONG
 • THANH THÚY
 • THANH TUYỀN
 • THẾ HỆ MỚI
 • THIÊN KIM
 • THIÊN PHƯỢNG
 • THU HÀ
 • THU MINH
 • THU PHƯƠNG
 • THÙY DƯƠNG
 • TRẦM TƯ
 • TRẦN THÁI H̉A
 • TRẦN THU HÀ
 • TRẦN TIẾN
 • TRỊNH CÔNG SƠN
 • TRỊNH VĨNH TRINH
 • TUẤN NGỌC
 • UYÊN LAN
 • UYÊN LY
 • UTSUKUSHI MUKASHI
 • VÂN H̉A, VÂN QUỲNH, VÂN KHANH
 • VÂN KHÁNH
 • VŨ KHANH
 • XUÂN PHÚ
 • Ư LAN
 • VÔ DANH
 • TÊN VẦN D


  Dă Tràng Ca

  Dân Ta Vẫn Sống / Khánh Ly (1972)
  Dân Ta Vẫn Sống / Trịnh Công Sơn, Vân Ḥa, Vân Quỳnh, Vân Khanh
  Dấu Chân Địa Đàng / Cẩm Vân
  Dấu Chân Địa Đàng / Johnny Dũng

  Dấu Chân Địa Đàng / Khánh Ly
  Dấu Chân Địa Đàng / Lệ Thu
  Dấu Chân Địa Đàng / Quang Dũng
  Dấu Chân Địa Đàng / Thanh Lam
  Dấu T́nh Sầu / Thiên Kim

  Diễm Xưa / Ḥa Tấu Trịnh Công Sơn
  Diễm Xưa / Piano Trịnh Công Sơn
  Diễm Xưa / Ḥa Tấu YoshiImamura-LizKinon
  Diễm Xưa / Elvis Phương
  Diễm Xưa / Hà Thanh Lịch
  Diễm Xưa / Hồng Nhung
  Diễm Xưa / Huy MC (Việt & Anh)
  Diễm Xưa / Khánh Hà
  Diễm Xưa / Khánh Ly (lời Nhật & Việt)
  Diễm Xưa / Khánh Ly (1988)
  Diễm Xưa / Khánh Ly
  Diễm Xưa / Khánh Ly (1975)
  Diễm Xưa / Khánh Ly (lời Nhật & Việt) (1972)
  Diễm Xưa / Khánh Ly (prevous 1975)
  Diễm Xưa / Khánh Ly (Quán Văn 1967)
  Diễm Xưa / Khánh Ly (ra)
  Diễm Xưa / Khánh Ly (rm)
  Diễm Xưa / Mỹ Linh
  Diễm Xưa / Ngọc Lan
  Diễm Xưa / Như Mai
  Diễm Xưa / Phương An
  Diễm Xưa / Phương An (rm)
  Diễm Xưa / Phương An (wma)
  Diễm Xưa / Nguyễn Toàn
  Diễm Xưa / UtsukushiMukashi

  Dư Âm / Guitar Hạ Trang

  Du Mục / Duy Trác
  Du Mục / Khánh Ly
  Du Mục / Trịnh Công Sơn

  Dựng Lại Người Dựng Lại Nhà / Khánh Ly
  Dựng Lại Người Dựng Lại Nhà / Trịnh Công Sơn, Vân Ḥa, Vân Quỳnh, Vân Khanh


  Đă Qua Đời / Khánh Ly
  Đă Qua Đời / Khánh Ly (rm)

  Đại Bác Ru Đêm / Khánh Ly
  Đại Bác Ru Đêm / Trịnh Công Sơn
  Đại Bác Ru Đêm / Trịnh Công Sơn (Quán Văn 1969)

  Để Gió Cuốn Đi / Khánh Ly (1992)
  Để Gió Cuốn Đi / Khánh Ly


  Đêm Bây Giờ Đêm Mai / Khánh Ly
  Đêm Bây Giờ Đêm Mai / Trịnh Công Sơn
  Đêm Bây Giờ Đêm Mai / Trịnh Công Sơn (Quán Văn 1967)
  Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ / Đàm Vĩnh Hưng
  Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ / Don Hồ
  Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ / Don Hồ (rm)
  Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ / Quang Dũng
  Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ / Hà Thanh Lịch
  Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ / Hoài Nam
  Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ / Khánh Ly
  Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ / Khánh Ly (rm)
  Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ / Quỳnh Giao
  Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ / Thanh Hà
  Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ / Tuấn Ngọc
  Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ / Ư Lan

  Đi Măi Trên Đường

  Đi T́m Quê Hương / Khánh Ly
  Đi T́m Quê Hương / Trịnh Công Sơn
  Đi T́m Quê Hương / Khánh Ly & Trịnh Công Sơn (Quán Văn 1967)

  Đi Về Đâu Hỡi Em

  Đóa Hoa Vô Thường / Khánh Ly (1973)
  Đóa Hoa Vô Thường / Khánh Ly (1992)
  Đóa Hoa Vô Thường / Cẩm Vân
  Đóa Hoa Vô Thường / Hồng Nhung
  Đóa Hoa Vô Thường / Hồng Nhung (rm)
  Đóa Hoa Vô Thường / Khánh Ly (ra)
  Đóa Hoa Vô Thường / Khánh Ly (rm)
  Đóa Hoa Vô Thường / Quang Dũng
  Đoá Hoa Vô Thường / Trịnh Vĩnh Trinh
  Đóa Hoa Vô Thường / Trịnh Vĩnh Trinh

  Đoản Khúc Thu Hà Nội / Hồng Nhung
  Đoản Khúc Thu Hà Nội / Vũ Khanh

  Đời Cho Ta Thế / Khánh Ly
  Đời Cho Ta Là Thế / Thế Hệ Mới
  Đời Cho Ta Thế / Trịnh Công Sơn
  Đợi Có Một Ngày / Khánh Ly

  Đời Gọi Em Biết Bao Lần / Khánh Ly
  Đời Gọi Em Biết Bao Lần / Phương Thanh
  Đời Gọi Em Biết Bao Lần / Phương Thanh (rm)
  Đời Gọi Em Biết Bao Lần / guitar Trần Hoài Phương

  Đôi Mắt Nào Mở Ra / Khánh Ly (1972)
  Đôi Mắt Nào Mở Ra / Trịnh Công Sơn, Vân Ḥa, Vân Quỳnh, Vân Khanh

  Đồng Dao 2000 / Trịnh Công Sơn

  Đồng Dao Ḥa B́nh / Khánh Ly
  Đồng Dao Ḥa B́nh / Trịnh Công Sơn, Vân Ḥa, Vân Quỳnh, Vân Khanh
  Đừng Mong Ai, Đừng Nghi Ngại / Trịnh Công Sơn, Vân Ḥa, Vân Quỳnh, Vân Khanh


  Đường Xa Vạn Dặm / Hồng Nhung