trang chính tiểu sử tranh ảnh nhạc tập nhạc bút tích tưởng nhớ english
TRỊNH CÔNG SƠN (02/28/1939 - 04/01/2001)
  
Nhạc


 
Nhạc

 • TÊN VẦN B
 • TÊN VẦN C
 • TÊN VẦN D
 • TÊN VẦN E
 • TÊN VẦN G
 • TÊN VẦN H
 • TÊN VẦN I
 • TÊN VẦN K
 • TÊN VẦN L
 • TÊN VẦN M
 • TÊN VẦN N
 • TÊN VẦN O
 • TÊN VẦN P
 • TÊN VẦN Q
 • TÊN VẦN R
 • TÊN VẦN S
 • TÊN VẦN T
 • TÊN VẦN U
 • TÊN VẦN V
 • TÊN VẦN X
 • TÊN VẦN Y


  CD

 • GÓP LÁ MÙA XUÂN / GUITAR TRẦN HOÀI PHƯƠNG (2006)
 • PHÔI PHA / ĐÀM VĨNH HƯNG
 • HÁT CHO NGƯỜI NẰM XUỐNG
 • ƯỚT MI LỜI: NHẬT & VIỆT KHÁNH LY
 • TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN (2002)
 • NHƯ CÁNH VẠC BAY & CỎ XÓT XA ĐƯA TIẾNG ĐÀN GUITAR TRỊNH CÔNG SƠN (1973)
 • T̀NH CA TRỊNH CÔNG SƠN / LỆ THU, THÁI THANH & DUY TRÁC (1975)
 • RU MĂI NGÀN NĂM / THANH LAM
 • KINH VIỆT NAM 1972
 • VẪN CÓ ANH BÊN ĐỜI / Ư LAN
 • QUÁN VĂN 1967  Guitar

 • HẠ TRẮNG
 • TRẦN HOÀI PHƯƠNG
 • TRẦN MẠNH TUẤN
 • TRẦN VINH
 • TRỊNH CÔNG SƠN
 • VÔ THƯỜNG
 • YOSHI IMAMURA & LIZ KINON  Ca Sĩ

 • AC&M
 • ÁI VÂN
 • ANH KHOA
 • BẰNG KIỀU
 • BẢO PHÚC
 • BẢO YẾN
 • CẨM VÂN
 • CAO DUY
 • CAO THÁI SƠN
 • CAROL KIM
 • CHUNG TỬ LƯU
 • ĐÀM VĨNH HƯNG
 • ĐAN TRƯỜNG
 • DON HỒ
 • CƯỜNG
 • DUY QUANG
 • DUY TRÁC
 • ELVIS PHƯƠNG
 • GIÁNG NGỌC
 • HÀ THANH LỊCH
 • HIỀN THỤC
 • HỌA MI
 • HOÀI NAM
 • HOÀNG BÁCH
 • HOÀNG KIM
 • HOÀNG XUÂN SƠN
 • HỒNG HẠNH
 • HỒNG NGỌC
 • HỒNG NHUNG
 • HUY MC
 • HUY NHẬT
 • HUY SƠN
 • JOHNNY DŨNG
 • KHẮC TRIỆU
 • KHÁNH DU
 • KHÁNH HÀ
 • KHÁNH LY
 • KIM ANH
 • LÂM NHẬT TIẾN
 • LAM TRƯỜNG
 • LAN NGỌC
 • LAN PHƯƠNG
 • LỆ THU
 • LỆ THỦY
 • LÊ UYÊN
 • LƯU HỒNG
 • MINH ANH
 • MỸ HẠNH
 • MỸ HUYỀN
 • MỸ LỆ
 • MỸ LINH
 • MỸ TÂM
 • NĂM D̉NG KẺ
 • NAM KHÁNH
 • NGỌC BÍCH
 • NGỌC BÍCH NGÂN
 • NGỌC LAN
 • NGỌC LỄ
 • NGỌC THÚY
 • NGUYÊN KHANG
 • NGUYỄN TOÀN
 • NHĂ PHƯƠNG
 • NHƯ MAI
 • NHƯ QUỲNH
 • PHƯƠNG AN
 • PHƯƠNG HỒNG QUẾ
 • PHƯƠNG THANH
 • PHƯƠNG THẢO
 • QUANG DŨNG
 • QUANG LINH
 • QUANG MINH
 • QUỐC KHANH
 • QUỲNH CHI
 • QUỲNH GIAO
 • QUỲNH HƯƠNG (VN)
 • QUỲNH PHƯƠNG
 • SIU BLACK
 • TAM CA ÁO TRẮNG
 • THÁI CHÂU
 • THÁI HÀ
 • THÁI HIỀN
 • THÁI THANH
 • THANH HÀ
 • THANH LAM
 • THANH LAN
 • THANH LONG
 • THANH THÚY
 • THANH TUYỀN
 • THẾ HỆ MỚI
 • THIÊN KIM
 • THIÊN PHƯỢNG
 • THU HÀ
 • THU MINH
 • THU PHƯƠNG
 • THÙY DƯƠNG
 • TRẦM TƯ
 • TRẦN THÁI H̉A
 • TRẦN THU HÀ
 • TRẦN TIẾN
 • TRỊNH CÔNG SƠN
 • TRỊNH VĨNH TRINH
 • TUẤN NGỌC
 • UYÊN LAN
 • UYÊN LY
 • UTSUKUSHI MUKASHI
 • VÂN H̉A, VÂN QUỲNH, VÂN KHANH
 • VÂN KHÁNH
 • VŨ KHANH
 • XUÂN PHÚ
 • Ư LAN
 • VÔ DANH
 • TÊN VẦN N


  Nắng Thủy Tinh / Guitar Hạ Trang
  Nắng Thủy Tinh / Đàm Vĩnh Hưng
  Nắng Thủy Tinh / Elvis Phương
  Nắng Thủy Tinh / Khánh Ly
  Nắng Thủy Tinh / Khánh Ly
  Nắng Thủy Tinh / Thùy Dương

  Này Em Có Nhớ / Khánh Hà
  Này Em Có Nhớ / Khánh Ly (1986)
  Này Em Có Nhớ / Khánh Ly (1976)
  Này Em Có Nhớ / Khánh Ly (1973)
  Này Em Có Nhớ / Quang Dũng
  Này Em Có Nhớ / Thanh Hà
  Này Em Có Nhớ / Thanh Lam

  Ngẫu Nhiên / Khánh Ly (1986)
  Ngẫu Nhiên / Khánh Ly (1981)
  Ngẫu Nhiên / Khánh Ly (rm)
  Ngẫu Nhiên / Năm Ḍng Kẻ
  Ngẫu Nhiên / Tam Ca Áo Trắng
  Ngẫu Nhiên / Tam Ca Áo Trắng (rm)
  Ngẫu Nhiên / Quang Dũng & Hồng Nhung
  Ngẫu Nhiên / Ư Lan

  Ngày Dài Trên Quê Hương / Khánh Ly
  Ngày Dài Trên Quê Hương / Trịnh Công Sơn
  Ngày Dài Trên Quê Hương / Trịnh Công Sơn (Quán Văn 1967)
  Ngày Mai Đây B́nh Yên / Khánh Ly (1972)
  Ngày Mai Đây B́nh Yên / Trịnh Công Sơn, Vân Ḥa, Vân Quỳnh, Vân Khanh
  Ngày Mai Em Đi / Lệ Thủy
  Ngày Nay Không C̣n Bé
  Ngày Về / Khánh Ly

  Ngày Xưa Khi C̣n Bé / Khánh Ly

  Nghe Những Tàn Phai / Guitar Vô Thường
  Nghe Những Tàn Phai / Ḥa Tấu YoshiImamura-LizKinon
  Nghe Những Tàn Phai / Don Hồ
  Nghe Những Tàn Phai / Don Hồ (rm)
  Nghe Những Tàn Phai / Khánh Hà
  Nghe Những Tàn Phai / Khánh Ly (1986)
  Nghe Những Tàn Phai / Khánh Ly (1976)
  Nghe Những Tàn Phai / Khánh Ly (1973)
  Nghe Những Tàn Phai / Khánh Ly (previous 1975)
  Nghe Những Tàn Phai / Thái Thanh (pre 75)
  Nghe Những Tàn Phai / Thái Thanh
  Nghe Những Tàn Phai / Thanh Lam
  Nghe Những Tàn Phai / Trần Thái Ḥa
  Nghe Những Tàn Phai / Trịnh Vĩnh Trinh

  Nghe Tiếng Muôn Trùng / Khánh Ly

  Ngh́n Trùng Xa Cách / Guitar Hạ Trang

  Ngồi Bên Ḍng Sông

  Ngủ Đi Con / Khánh Ly
  Ngủ Đi Con / Trịnh Công Sơn

  Ngụ Ngôn Mùa Đông / Trịnh Công Sơn
  Ngụ Ngôn Mùa Đông / Trịnh Công Sơn (Quán Văn 1967)

  Người Con Gái Việt Nam Da Vàng / Khánh Ly
  Người Con Gái Việt Nam / Trịnh Công Sơn (Quán Văn 1967)
  Người Con Gái Việt Nam Da Vàng / Trịnh Công Sơn
  Người Đi Hành Hương Trên Đỉnh Núi / Khánh Ly
  Người Già Em Bé / Khánh Ly
  Người Già Em Bé / Trịnh Công Sơn (Quán Văn 1967)
  Người Già Em Bé / Trịnh Công Sơn
  Người Già Em Bé / Khánh Ly (ra)

  Người Mẹ Ô-lư

  Người T́nh Việt Nam (1975) / Khánh Ly
  Người Về Bỗng Nhớ / Cẩm Vân
  Người Về Bỗng Nhớ / Bằng Kiều
  Người Về Bỗng Nhớ / Khánh Ly (lời Nhật & Việt)
  Người Về Bỗng Nhớ / Khánh Ly (1972)
  Người Về Bỗng Nhớ (1969)
  Người Về Bỗng Nhớ / Trịnh Vĩnh Trinh

  Nguyệt Ca / Guitar Vô Thường
  Nguyệt Ca / Khánh Ly
  Nguyệt Ca / Khánh Ly (ra)
  Nguyệt Ca / Trần Thu Hà
  Nguyệt Ca / Vũ Khanh
  Nguyệt Ca / Ư Lan
  Nguyệt Ca / Ư Lan (rm)

  Nhân Danh Việt Nam / Trịnh Công Sơn, Vân Ḥa, Vân Quỳnh, Vân Khanh

  Nh́n Những Mùa Thu Đi / Elvis Phương
  Nh́n Những Mùa Thu Đi / Khánh Hà
  Nh́n Những Mùa Thu Đi & Nắng Thủy Tinh / Khánh Ly & Lệ Thu
  Nh́n Những Mùa Thu Đi / Khánh Ly (1986)
  Nh́n Những Mùa Thu Đi / Khánh Ly
  Nh́n Những Mùa Thu Đi / Khánh Ly & Trịnh Công Sơn (Quán Văn 1967)
  Nh́n Những Mùa Thu Đi & Nắng Thủy Tinh / Khánh Ly & Lệ Thu
  Nh́n Những Mùa Thu Đi & Nắng Thủy Tinh / Khánh Ly & Lệ Thu (rm)
  Nh́n Những Mùa Thu Đi / Thanh Lam
  Nh́n Những Mùa Thu Đi / Thiên Kim
  Nh́n Những Mùa Thu Đi / Ư Lan
  Nh́n Những Mùa Thu Đi / Ư Lan
  Nh́n Những Mùa Thu Đi / ???

  Nhớ Mùa Thu Hà Nội / Hoài Nam
  Nhớ Mùa Thu Hà Nội / Hồng Nhung
  Nhớ Mùa Thu Hà Nội / Hồng Nhung (rm)
  Nhớ Mùa Thu Hà Nội / Tuấn Ngọc
  Nhớ Mùa Thu Hà Nội / Vũ Khanh

  Như Cánh Vạc Bay / Piano Trịnh Công Sơn
  Như Cánh Vạc Bay / Ḥa Tấu YoshiImamura-LizKinon
  Như Cánh Vạc Bay / Hoài Nam
  Như Cánh Vạc Bay / Johnny Dũng

  Như Cánh Vạc Bay / Khánh Ly (1976)
  Như Cánh Vạc Bay / Bảo Phúc
  Như Cánh Vạc Bay / Hồng Nhung
  Như Cánh Vạc Bay / Khánh Ly (lời Nhật & Việt)
  Như Cánh Vạc Bay / Khánh Ly & Lệ Thu
  Như Cánh Vạc Bay (1973)
  Như Cánh Vạc Bay / Khánh Ly (previous 1975)
  Như Cánh Vạc Bay / Khánh Ly (ra)
  Như Cánh Vạc Bay / Khánh Ly (rm)
  Như Cánh Vạc Bay / Lệ Thu
  Như Cánh Vạc Bay
  Như Cánh Vạc Bay / Thanh Lam

  Như Chim Ưu Phiền / Khánh Ly

  Như Ḥn Bi Xanh

  Như Một Lời Chia Tay / Hồng Nhung & Quang Dũng
  Như Một Lời Chia Tay / Khánh Ly
  Như Một Lời Chia Tay/ Nguyễn Toàn
  Như Một Lời Chia Tay / Thùy Dương
  Như Một Lời Chia Tay / Trịnh Công Sơn (2002)
  Như Một Lời Chia Tay / Trịnh Công Sơn
  Như Một Lời Chia Tay / Trịnh Vĩnh Trinh
  Như Một Lời Chia Tay / Tuấn Ngọc
  Như Một Vết Thương

  Như Tiếng Thở Dài / Elvis Phương
  Như Tiếng Thở Dài / Khánh Ly (1981)
  Như Tiếng Thở Dài / Trịnh Công Sơn

  Những Ai C̣n Là Việt Nam / Khánh Ly
  Những Ai C̣n Là Việt Nam / Trịnh Công Sơn, Vân Ḥa, Vân Quỳnh, Vân Khanh

  Những Con Mắt Trần Gian / Khánh Ly (1972)
  Những Giọt Máu Trổ Bông / Khánh Ly
  Những Giọt Máu Trổ Bông / Trịnh Công Sơn, Vân Ḥa, Vân Quỳnh, Vân Khanh

  Níu Tay Ngh́n Trùng / Cẩm Vân (rm)
  Níu Tay Ngh́n Trùng / Cẩm Vân
  Níu Tay Ngh́n Trùng / Tam Ca Áo Trắng
  Níu Tay Ngh́n Trùng / Trịnh Vĩnh Trinh

  Nối Ṿng Tay Lớn / Cẩm Vân (rm)
  Nối Ṿng Tay Lớn / Cẩm Vân
  Nối Ṿng Tay Lớn / Khánh Ly
  Nối Ṿng Tay Lớn / Khánh Ly (previous 1975)
  Nối Ṿng tay Lớn / Quang Dũng
  Nối Ṿng Tay Lớn / Trịnh Công Sơn, Vân Ḥa, Vân Quỳnh, Vân Khanh

  Nước Mắt Cho Quê Hương / Khánh Ly (ra)