trang chính tiểu sử tranh ảnh nhạc tập nhạc bút tích tưởng nhớ english
TRỊNH CÔNG SƠN (02/28/1939 - 04/01/2001)
  
Nhạc


 
Nhạc

 • TÊN VẦN B
 • TÊN VẦN C
 • TÊN VẦN D
 • TÊN VẦN E
 • TÊN VẦN G
 • TÊN VẦN H
 • TÊN VẦN I
 • TÊN VẦN K
 • TÊN VẦN L
 • TÊN VẦN M
 • TÊN VẦN N
 • TÊN VẦN O
 • TÊN VẦN P
 • TÊN VẦN Q
 • TÊN VẦN R
 • TÊN VẦN S
 • TÊN VẦN T
 • TÊN VẦN U
 • TÊN VẦN V
 • TÊN VẦN X
 • TÊN VẦN Y


  CD

 • GÓP LÁ MÙA XUÂN / GUITAR TRẦN HOÀI PHƯƠNG (2006)
 • PHÔI PHA / ĐÀM VĨNH HƯNG
 • HÁT CHO NGƯỜI NẰM XUỐNG
 • ƯỚT MI LỜI: NHẬT & VIỆT KHÁNH LY
 • TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN (2002)
 • NHƯ CÁNH VẠC BAY & CỎ XÓT XA ĐƯA TIẾNG ĐÀN GUITAR TRỊNH CÔNG SƠN (1973)
 • T̀NH CA TRỊNH CÔNG SƠN / LỆ THU, THÁI THANH & DUY TRÁC (1975)
 • RU MĂI NGÀN NĂM / THANH LAM
 • KINH VIỆT NAM 1972
 • VẪN CÓ ANH BÊN ĐỜI / Ư LAN
 • QUÁN VĂN 1967  Guitar

 • HẠ TRẮNG
 • TRẦN HOÀI PHƯƠNG
 • TRẦN MẠNH TUẤN
 • TRẦN VINH
 • TRỊNH CÔNG SƠN
 • VÔ THƯỜNG
 • YOSHI IMAMURA & LIZ KINON  Ca Sĩ

 • AC&M
 • ÁI VÂN
 • ANH KHOA
 • BẰNG KIỀU
 • BẢO PHÚC
 • BẢO YẾN
 • CẨM VÂN
 • CAO DUY
 • CAO THÁI SƠN
 • CAROL KIM
 • CHUNG TỬ LƯU
 • ĐÀM VĨNH HƯNG
 • ĐAN TRƯỜNG
 • DON HỒ
 • CƯỜNG
 • DUY QUANG
 • DUY TRÁC
 • ELVIS PHƯƠNG
 • GIÁNG NGỌC
 • HÀ THANH LỊCH
 • HIỀN THỤC
 • HỌA MI
 • HOÀI NAM
 • HOÀNG BÁCH
 • HOÀNG KIM
 • HOÀNG XUÂN SƠN
 • HỒNG HẠNH
 • HỒNG NGỌC
 • HỒNG NHUNG
 • HUY MC
 • HUY NHẬT
 • HUY SƠN
 • JOHNNY DŨNG
 • KHẮC TRIỆU
 • KHÁNH DU
 • KHÁNH HÀ
 • KHÁNH LY
 • KIM ANH
 • LÂM NHẬT TIẾN
 • LAM TRƯỜNG
 • LAN NGỌC
 • LAN PHƯƠNG
 • LỆ THU
 • LỆ THỦY
 • LÊ UYÊN
 • LƯU HỒNG
 • MINH ANH
 • MỸ HẠNH
 • MỸ HUYỀN
 • MỸ LỆ
 • MỸ LINH
 • MỸ TÂM
 • NĂM D̉NG KẺ
 • NAM KHÁNH
 • NGỌC BÍCH
 • NGỌC BÍCH NGÂN
 • NGỌC LAN
 • NGỌC LỄ
 • NGỌC THÚY
 • NGUYÊN KHANG
 • NGUYỄN TOÀN
 • NHĂ PHƯƠNG
 • NHƯ MAI
 • NHƯ QUỲNH
 • PHƯƠNG AN
 • PHƯƠNG HỒNG QUẾ
 • PHƯƠNG THANH
 • PHƯƠNG THẢO
 • QUANG DŨNG
 • QUANG LINH
 • QUANG MINH
 • QUỐC KHANH
 • QUỲNH CHI
 • QUỲNH GIAO
 • QUỲNH HƯƠNG (VN)
 • QUỲNH PHƯƠNG
 • SIU BLACK
 • TAM CA ÁO TRẮNG
 • THÁI CHÂU
 • THÁI HÀ
 • THÁI HIỀN
 • THÁI THANH
 • THANH HÀ
 • THANH LAM
 • THANH LAN
 • THANH LONG
 • THANH THÚY
 • THANH TUYỀN
 • THẾ HỆ MỚI
 • THIÊN KIM
 • THIÊN PHƯỢNG
 • THU HÀ
 • THU MINH
 • THU PHƯƠNG
 • THÙY DƯƠNG
 • TRẦM TƯ
 • TRẦN THÁI H̉A
 • TRẦN THU HÀ
 • TRẦN TIẾN
 • TRỊNH CÔNG SƠN
 • TRỊNH VĨNH TRINH
 • TUẤN NGỌC
 • UYÊN LAN
 • UYÊN LY
 • UTSUKUSHI MUKASHI
 • VÂN H̉A, VÂN QUỲNH, VÂN KHANH
 • VÂN KHÁNH
 • VŨ KHANH
 • XUÂN PHÚ
 • Ư LAN
 • VÔ DANH
 • TÊN VẦN R  Ra Đồng Giữa Ngọ / Trịnh Công Sơn

  Rơi Lệ Ru Người / Khánh Ly

  Rồi Như Đá Ngây Ngô / ???
  Rồi Như Đá Ngây Ngô / Hồng Nhung
  Rồi Như Đá Ngây Ngô / Khánh Ly (1973)
  Rồi Như Đá Ngây Ngô / Khánh Ly
  Rồi Như Đá Ngây Ngô / Thanh Hà
  Rồi Như Đá Ngây Ngô / Ư Lan
  Rồi Như Đá Ngây Ngô / Ư Lan

  Ru Đời Đă Mất / Khánh Ly
  Ru Đời Đi Nhé! / Cẩm Vân
  Ru Đời Đi Nhé! / Cẩm Vân (rm)
  Ru Đời Đi Nhé / Cao Thái Sơn
  Ru Đời Đi Nhé! / Hồng Nhung
  Ru Đời Đi Nhé! / Khánh Ly (1992)
  Ru Đời Đi Nhé! / Khánh Ly (rm)
  Ru Đời Đi Nhé / Mỹ Linh
  Ru Đời Đi Nhé! / Mỹ Linh (rm)
  Ru Đời Đi Nhé / Nguyễn Toàn
  Ru Đời Đi Nhé / Quang Dũng
  Ru Đời Đi Nhé / Hồng Nhung
  Ru Đời Đi Nhé / Trịnh Công Sơn (2002)
  Ru Đời Đi Nhé! / Trịnh Công Sơn
  Ru Đời Đi Nhé! / Tuấn Ngọc

  Ru Em / guitar Trần Hoài Phương
  Ru Em / Guitar Vô Thường
  Ru Em / Ḥa Tấu YoshiImamura-LizKinon
  Ru Em / Johnny Dũng

  Ru Em / Khánh Ly (lời Nhật & Việt)
  Ru Em / Khánh Ly (1976)
  Ru Em / Khánh Ly (1973)
  Ru Em / Thanh Lan
  Ru Em / Vũ Khanh

  Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng / Ḥa Tấu Trần Mạnh Tuấn
  Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng / Ḥa Tấu YoshiImamura-LizKinon
  Ru Em Từng Ngón Xuân Hồng / ḥa tấu
  Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng / Hồng Nhung
  Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng / Lưu Hồng

  Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng / Hà Thanh Lịch
  Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng / Hoài Nam
  Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng / Khánh Ly (1986)
  Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng / Khánh Ly (1975)
  Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng / Khánh Ly (1972)
  Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng / Khánh Ly (previous 1975
  Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng / Khánh Ly (1969)
  Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng / Khánh Ly (Quán Văn 1967)
  Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng / Nam Khánh
  Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng / Nguyên Khang
  Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng / Quang Dũng
  Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng / Thanh Hà
  Ru Em Từng Ngón Xuân Hồng / Thanh Lam
  Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng / Tuấn Ngọc
  Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng / Vũ Khanh

  Ru Măi Ngàn Năm / Guitar Vô Thường
  Ru Măi Ngàn Năm / Bảo Yến
  Ru Măi Ngàn Năm / Khánh Hà
  Ru Măi Ngàn Năm / Khánh Ly
  Ru Măi Ngàn Năm / ??? (au)

  Ru Ta Ngậm Ngùi / ḥa tấu
  Ru Ta Ngậm Ngùi / ḥa tấu Duy Cường
  Ru Ta Ngậm Ngùi / Ḥa Tấu Trần Mạnh Tuấn
  Ru Ta Ngậm Ngùi / Guitar Vô Thường
  Ru Ta Ngậm Ngùi / Carol Kim
  Ru Ta Ngậm Ngùi / Don Hồ
  Ru Ta Ngậm Ngùi / Khánh Ly
  Ru Ta Ngậm Ngùi / Khánh Ly
  Ru Ta Ngậm Ngùi / Khánh Ly (1976)
  Ru Ta Ngậm Ngùi / Hà Thanh Lịch
  Ru Ta Ngậm Ngùi / Khánh Ly (1973)
  Ru Ta Ngậm Ngùi / Khánh Ly (1972)
  Ru Ta Ngậm Ngùi / Khánh Ly (rm)
  Ru Ta Ngậm Ngùi / Mỹ Linh
  Ru Ta Ngậm Ngùi / Nguyễn Toàn
  Ru Ta Ngậm Ngùi / Quang Dũng
  Ru Ta Ngậm Ngùi / Siu Black
  Ru Ta Ngậm Ngùi / Thái Hiền (cassette)
  Ru Ta Ngậm Ngùi / Thanh Lam
  Ru Ta Ngậm Ngùi / Thiên Kim & Quốc Khanh

  Ru T́nh / Hoài Nam
  Ru T́nh / Hồng Nhung
  Ru T́nh / Khánh Ly (2003)
  Ru T́nh / Khánh Ly
  Ru T́nh / Khánh Ly (rm)
  Ru T́nh / Ngọc Lan
  Ru T́nh / Quang Dũng
  Ru T́nh / Thanh Long

  Ru T́nh / Trịnh Vĩnh Trinh
  Ru T́nh / Tuấn Ngọc

  Rừng Cây Trút Lá

  Rừng Xanh Xanh Măi / Khánh Ly
  Rừng Xanh Xanh Măi / Trịnh Vĩnh Trinh

  Rừng Xưa Đă Khép / Ḥa Tấu YoshiImamura-LizKinon
  Rừng Xưa Đă Khép / Khánh Ly (1986)
  Rừng Xưa Đă Khép / Khánh Ly (1976)
  Rừng Xưa Đă Khép / Khánh Ly (1973)
  Rừng Xưa Đă Khép / Khánh Ly (1972)
  Rừng Xưa Đă Khép / Lệ Thu
  Rừng Xưa Đă Khép / Mỹ Linh
  Rừng Xưa Đă Khép / Mỹ Linh (rm)
  Rừng Xưa Đă Khép / Quang Dũng
  Rừng Xưa Đă Khép / Thanh Hà
  Rừng Xưa Đă Khép / Thanh Lam
  Rừng Xưa Đă Khép / Thiên Phượng