trang chính tiểu sử tranh ảnh nhạc tập nhạc bút tích tưởng nhớ english
TRỊNH CÔNG SƠN (02/28/1939 - 04/01/2001)
  
Nhạc


 
Nhạc

 • TÊN VẦN B
 • TÊN VẦN C
 • TÊN VẦN D
 • TÊN VẦN E
 • TÊN VẦN G
 • TÊN VẦN H
 • TÊN VẦN I
 • TÊN VẦN K
 • TÊN VẦN L
 • TÊN VẦN M
 • TÊN VẦN N
 • TÊN VẦN O
 • TÊN VẦN P
 • TÊN VẦN Q
 • TÊN VẦN R
 • TÊN VẦN S
 • TÊN VẦN T
 • TÊN VẦN U
 • TÊN VẦN V
 • TÊN VẦN X
 • TÊN VẦN Y


  CD

 • GÓP LÁ MÙA XUÂN / GUITAR TRẦN HOÀI PHƯƠNG (2006)
 • PHÔI PHA / ĐÀM VĨNH HƯNG
 • HÁT CHO NGƯỜI NẰM XUỐNG
 • ƯỚT MI LỜI: NHẬT & VIỆT KHÁNH LY
 • TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN (2002)
 • NHƯ CÁNH VẠC BAY & CỎ XÓT XA ĐƯA TIẾNG ĐÀN GUITAR TRỊNH CÔNG SƠN (1973)
 • T̀NH CA TRỊNH CÔNG SƠN / LỆ THU, THÁI THANH & DUY TRÁC (1975)
 • RU MĂI NGÀN NĂM / THANH LAM
 • KINH VIỆT NAM 1972
 • VẪN CÓ ANH BÊN ĐỜI / Ư LAN
 • QUÁN VĂN 1967  Guitar

 • HẠ TRẮNG
 • TRẦN HOÀI PHƯƠNG
 • TRẦN MẠNH TUẤN
 • TRẦN VINH
 • TRỊNH CÔNG SƠN
 • VÔ THƯỜNG
 • YOSHI IMAMURA & LIZ KINON  Ca Sĩ

 • AC&M
 • ÁI VÂN
 • ANH KHOA
 • BẰNG KIỀU
 • BẢO PHÚC
 • BẢO YẾN
 • CẨM VÂN
 • CAO DUY
 • CAO THÁI SƠN
 • CAROL KIM
 • CHUNG TỬ LƯU
 • ĐÀM VĨNH HƯNG
 • ĐAN TRƯỜNG
 • DON HỒ
 • CƯỜNG
 • DUY QUANG
 • DUY TRÁC
 • ELVIS PHƯƠNG
 • GIÁNG NGỌC
 • HÀ THANH LỊCH
 • HIỀN THỤC
 • HỌA MI
 • HOÀI NAM
 • HOÀNG BÁCH
 • HOÀNG KIM
 • HOÀNG XUÂN SƠN
 • HỒNG HẠNH
 • HỒNG NGỌC
 • HỒNG NHUNG
 • HUY MC
 • HUY NHẬT
 • HUY SƠN
 • JOHNNY DŨNG
 • KHẮC TRIỆU
 • KHÁNH DU
 • KHÁNH HÀ
 • KHÁNH LY
 • KIM ANH
 • LÂM NHẬT TIẾN
 • LAM TRƯỜNG
 • LAN NGỌC
 • LAN PHƯƠNG
 • LỆ THU
 • LỆ THỦY
 • LÊ UYÊN
 • LƯU HỒNG
 • MINH ANH
 • MỸ HẠNH
 • MỸ HUYỀN
 • MỸ LỆ
 • MỸ LINH
 • MỸ TÂM
 • NĂM D̉NG KẺ
 • NAM KHÁNH
 • NGỌC BÍCH
 • NGỌC BÍCH NGÂN
 • NGỌC LAN
 • NGỌC LỄ
 • NGỌC THÚY
 • NGUYÊN KHANG
 • NGUYỄN TOÀN
 • NHĂ PHƯƠNG
 • NHƯ MAI
 • NHƯ QUỲNH
 • PHƯƠNG AN
 • PHƯƠNG HỒNG QUẾ
 • PHƯƠNG THANH
 • PHƯƠNG THẢO
 • QUANG DŨNG
 • QUANG LINH
 • QUANG MINH
 • QUỐC KHANH
 • QUỲNH CHI
 • QUỲNH GIAO
 • QUỲNH HƯƠNG (VN)
 • QUỲNH PHƯƠNG
 • SIU BLACK
 • TAM CA ÁO TRẮNG
 • THÁI CHÂU
 • THÁI HÀ
 • THÁI HIỀN
 • THÁI THANH
 • THANH HÀ
 • THANH LAM
 • THANH LAN
 • THANH LONG
 • THANH THÚY
 • THANH TUYỀN
 • THẾ HỆ MỚI
 • THIÊN KIM
 • THIÊN PHƯỢNG
 • THU HÀ
 • THU MINH
 • THU PHƯƠNG
 • THÙY DƯƠNG
 • TRẦM TƯ
 • TRẦN THÁI H̉A
 • TRẦN THU HÀ
 • TRẦN TIẾN
 • TRỊNH CÔNG SƠN
 • TRỊNH VĨNH TRINH
 • TUẤN NGỌC
 • UYÊN LAN
 • UYÊN LY
 • UTSUKUSHI MUKASHI
 • VÂN H̉A, VÂN QUỲNH, VÂN KHANH
 • VÂN KHÁNH
 • VŨ KHANH
 • XUÂN PHÚ
 • Ư LAN
 • VÔ DANH
 • TÊN VẦN T


  Ta Đi Dựng Cờ / Khánh Ly (1972)
  Ta Đi Dựng Cờ / Trịnh Công Sơn, Vân Ḥa, Vân Quỳnh, Vân Khanh

  Tạ Ơn / Bảo Phúc
  Tạ Ơn / Bảo Phúc (rm)
  Tạ Ơn / Khánh Hà
  Tạ Ơn / Khánh Ly (1972)

  Ta Phải Thấy Mặt Trời / Khánh Ly
  Ta Phải Thấy Mặt Trời / Trịnh Công Sơn, Vân Ḥa, Vân Quỳnh, Vân Khanh
  Ta Quyết Phải Sống / Khánh Ly (1972)
  Ta Quyết Phải Sống / Trịnh Công Sơn, Vân Ḥa, Vân Quỳnh, Vân Khanh
  Ta Thấy Ǵ Đêm Nay / Khánh Ly
  Ta Thấy Ǵ Đêm Nay / Trịnh Công Sơn, Vân Ḥa, Vân Quỳnh, Vân Khanh

  Thành Phố Mùa Xuân

  Thí Dụ Rơi Lệ Ru Người / Khánh Ly

  Thiên Sứ Bâng Khuâng / Tuấn Ngọc

  Thu Ca / Thu Phương

  Thuở Bống Là Người / Bảo Phúc
  Thuở Bống Là Người / Khánh Ly
  Thuở Bống Là Người / Vân Khánh

  Thương Ai

  Thương Một Người / Khánh Ly
  Thương Một Người / Khánh Ly
  Thương Một Người / Khánh Ly (previous 1975)
  Thương Một Người / Khánh Ly (1972)
  Thương Một Người / Thu Hà
  Thương Một Người / Trịnh Vĩnh Trinh
  Thương Một Người / Ư Lan
  Thương Một Người / Ư Lan

  Tiễn Em / Guitar Hạ Trang

  Tiến Thoái Lưỡng Nan / Khánh Ly
  Tiến Thoái Lưỡng Nan / Năm Ḍng Kẻ
  Tiến Thoái Lưỡng Nan / Trịnh Công Sơn (2002)
  Tiến Thoái Lưỡng Nan / Thanh Hà
  Tiến Thoái Lưỡng Nan / Trần Thu Hà

  Tiếng Hát Dạ Lan / Khánh Ly
  Tiếng Hát Dạ Lan / Khánh Ly
  Tiếng Hát Dạ Lan / Khánh Ly (1988)

  T́m Em
  T́m Nhau

  T́nh Ca Của Người Mất Trí / Khánh Ly (1972)
  T́nh Ca Của Người Mất Trí / Khánh Ly (Quán Văn 1967)
  T́nh Ca Người Mất Trí / Trịnh Công Sơn

  T́nh Khúc Ơ-bai / Hồng Nhung
  T́nh Khúc Ơ-bai / Khánh Ly (1992)
  T́nh Khúc Ơ-bai / Khánh Ly
  T́nh Khúc Ơ-bai / Thanh Thúy
  T́nh Khúc Ơ Bai / Trịnh Vĩnh Trinh

  T́nh Nhớ / Đàm Vĩnh Hưng
  T́nh Nhớ / Don Hồ
  T́nh Nhớ / Don Hồ (rm)
  T́nh Nhớ / Khánh Ly
  T́nh Nhớ / Kim Anh

  T́nh Nhớ / Ngọc Lan
  T́nh Nhớ / Quang Dũng
  T́nh Nhớ / Thanh Tuyền
  T́nh Nhớ / Thiên Kim
  T́nh Nhớ / Trần Thu Hà
  T́nh Nhớ / Ư Lan
  T́nh Nhớ / Ư Lan

  T́nh Sầu / Guitar Vô Thường
  T́nh Sầu / Don Hồ
  T́nh Sầu / Don Hồ (rm)
  T́nh Sầu / Hoạ Mi
  T́nh Sầu / Khánh Ly
  T́nh Sầu / Khánh Ly (1975)
  T́nh Sầu / Khánh Ly (1974)
  T́nh Sầu / Khánh Ly (1972)
  T́nh Sầu / Khánh Ly (previous 1975)
  T́nh Sầu / Khánh Ly (1969)
  T́nh Sầu / Lam Trường
  T́nh Sầu / Ngọc Lan
  T́nh Sầu / Trầm Tư
  T́nh Sầu / Uyên Ly


  T́nh Xa / ḥa tấu Duy Cường
  T́nh Xa / Elvis Phương
  T́nh Xa / Khánh Ly (previous 1975)
  T́nh Xa / Khánh Ly (1972)
  T́nh Xa / Lệ Thu (cassette)
  T́nh Xa / Nguyễn Toàn
  T́nh Xa / Quang Dũng
  T́nh Xa / Thanh Lam
  T́nh Xa / Thiên Kim
  T́nh Nhớ / Quang Dũng & Hồng Nhung
  T́nh Sầu / Quang Dũng & Hồng Nhung
  T́nh Xót Xa Vừa / Khánh Ly (1976)

  T́nh Yêu T́m Thấy / Khánh Ly

  T́nh Xót Xa Vừa / Don Hồ
  T́nh Xót Xa Vừa / Don Hồ (rm)
  T́nh Xót Xa Vừa / Thu Phương
  T́nh Xót Xa Vừa / Trịnh Vĩnh Trinh

  T́nh Yêu T́m Thấy
  Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè / Thu Phương

  Tôi Biết Tôi Yêu / Khánh Ly
  Tôi Đă Mất / Khánh Ly

  Tôi Đang Lắng Nghe / Khánh Ly
  Tôi Đang Lắng Nghe / guitar Trần Hoài Phương

  Tôi Mất
  Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng / Cẩm Vân
  Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng / Khánh Ly (1992)
  Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng / Khánh Ly
  Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng / Nguyên Khang
  Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng / Quang Dũng
  Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng / Thu Phương
  Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng / Trịnh Công Sơn
  Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng / Trịnh Công Sơn

  Tôi Ru Em Ngủ / AC&M
  Tôi Ru Em Ngủ / Elvis Phương
  Tôi Ru Em Ngủ / Hoài Nam
  Tôi Ru Em Ngủ / Khánh Ly (1986)
  Tôi Ru Em Ngủ / Khánh Ly
  Tôi Ru Em Ngủ / Thanh Lam
  Tôi Sẽ Đến

  Tôi Sẽ Đi Thăm / Khánh Ly
  Tôi Sẽ Đi Thăm / Trịnh Công Sơn
  Tôi Sẽ Đi Thăm / Trịnh Công Sơn (Quán Văn 1967)

  Tôi T́m Tôi

  Trả Lại Em (nhạc Phạm Trọng Cầu - Lời Trịnh Công Sơn)

  Trên Cánh Đồng Ḥa B́nh

  Trong Nỗi Đau T́nh Cờ / guitar Trần Hoài Phương
  Trong Nỗi Đau T́nh Cờ / Khắc Triệu
  Trong Nỗi Đau T́nh Cờ / Khắc Triệu (rm)
  Trong Nỗi Đau T́nh Cờ / Khánh Ly (1992)
  Trong Nỗi Đau T́nh Cờ / Khánh Ly (rm)
  Trong Nỗi Đau T́nh Cờ / Thanh Thúy
  Trong Nỗi Đau T́nh Cờ / Thanh Thúy (rm)
  Trong Nỗi Đau T́nh Cờ / Trịnh Công Sơn (2002)
  Trong Nỗi Đau T́nh Cờ / Trịnh Công Sơn
  Trong Nỗi Đau T́nh Cờ / Trịnh Vĩnh Trinh
  Trong Nỗi Đau T́nh Cờ / Tuấn Ngọc

  Tự T́nh Khúc / Khánh Ly
  Tự T́nh Khúc / Quang Dũng & Hồng Nhung
  Tự T́nh Khúc / Ư Lan

  Từng Ngày Qua / Khánh Ly (1976)
  Từng Ngày Qua / Khánh Ly (1973)
  Từng Ngày Qua / Trịnh Vĩnh Trinh

  Tuổi Đá Buồn & Lời Buồn Thánh / Ḥa Tấu YoshiImamura-LizKinon
  Tuổi Đá Buồn / Anh Khoa
  Tuổi Đá Buồn / Cao Thái Sơn
  Tuổi Đá Buồn & Lời Buồn Thánh / Don Hồ
  Tuổi Đá Buồn / Don Hồ (rm)
  Tuổi Đá Buồn / Cẩm Vân
  Tuổi Đá Buồn / Elvis Phương
  Tuổi Đá Buồn / Hà Thanh Lịch
  Tuổi Đá Buồn / Johnny Dũng

  Tuổi Đá Buồn / Khánh Ly (1986)
  Tuổi Đá Buồn / Khánh Ly (previous 1975)
  Tuổi Đá Buồn / Khánh Ly (Quán Văn 1967)
  Tuổi Đá Buồn / Nguyên Khang
  Tuổi Đá Buồn / Quang Dũng
  Tuổi Đá Buồn / Thái Thanh (pre 75)
  Tuổi Đá Buồn / Thái Thanh
  Tuổi Đá Buồn / Thanh Hà
  Tuổi Đá Buồn / Trịnh Công Sơn (1975)
  Tuổi Đá Buồn / Trịnh Công Sơn

  Tuổi Đời Mênh Mông / Hồng Nhung
  Tuổi Đời Mênh Mông / Khánh Ly
  Tuổi Đời Mênh Mông / Như Quỳnh
  Tuổi Đời Mênh Mông / Trịnh Vĩnh Trinh

  Tuổi Trẻ Việt Nam / Trịnh Công Sơn, Vân Ḥa, Vân Quỳnh, Vân Khanh

  Tưởng Rằng Đă Quên / Guitar Hạ Trang
  Tưởng Rằng Đă Quên / Guitar Vô Thường
  Tưởng Rằng Đă Quên / Hoài Nam & Xuân Phú
  Tưởng Rằng Đă Quên / Hoàng Bách
  Tưởng Rằng Đă Quên / Khánh Ly (1998)
  Tưởng Rằng Đă Quên / Khánh Ly
  Tưởng Rằng Đă Quên / Khánh Ly (1973)
  Tưởng Rằng Đă Quên / Khánh Ly (rm)
  Tưởng Rằng Đă Quên / Kim Anh
  Tưởng Rằng Đă Quên / Quang Dũng
  Tưởng Rằng Đă Quên / Thái Hiền
  Tưởng Rằng Đă Quên / Thanh Lan
  Tưởng Rằng Đă Quên / Ư Lan
  Tưởng Rằng Đă Quên / Ư Lan