trang chính tiểu sử tranh ảnh nhạc tập nhạc bút tích tưởng nhớ english
TRỊNH CÔNG SƠN (02/28/1939 - 04/01/2001)
  
Tưởng Nhớ


Văn số 53 & 54 tháng 5 & 6, 2001, Trịnh Công Sơn
Văn Học số 186 & 187 tháng 10 & 11, 2001. Trịnh Công Sơn, T́nh Yêu, Quê Hương, Thân Phận
Hoàng Xuân Sơn
Nguyễn Văn Tuấn

Hợp Lưu số 59 tháng 6 & 7, 2001, Trịnh Công Sơn Một Cơi Đi Về

 • Trịnh Công Sơn ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG 12
 • Hà Vũ Trọng CHIÊM NGẮM ĐO"A HOA VÔ THƯỜNG 16
 • Đinh Cường T̀NH BẠN, HỒI SINH CƠN HÔN MÊ 29
 • Hoàng Xuân Sơn BÀI CA NHƯNG TẾ BÀO 44
 • Nguyễn Quang Sáng NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN QUA ĐỜI 48
 • Y Chi ĐÂU CÓ BAO GIỜ 50
 • Nguyễn Hoàng Văn TRỊNH CÔNG SƠN, KHÉP LẠI MỘT ĐỜI 54
 • Nguyễn Duy NGÀY SAU SỎI ĐÁ 59
 • Huỳnh Ngoc Nga GIỌT NUỚC MẮT CHO ANH 66
 • Trịnh Công Sơn TRANH TĨNH VẬT, SƠN DẦU 70
 • Huỳnh Hữu Ủy TRỊNH CÔNG SƠN & HỘI HỌA 71
 • Đinh Cường kư họa TRỊNH CÔNG SƠN
 • Hoàng Xuân Sơn CHIA TAY 74
 • Thận Nhiên MƯA TRÊN SÔNG 75
 • TRỊNH CÔNG SƠN