trang chính tiểu sử tranh ảnh nhạc tập nhạc bút tích tưởng nhớ english
TRỊNH CÔNG SƠN (02/28/1939 - 04/01/2001)


 
English
  • DAI BAC RU DEM
  • GIA TAI CUA ME
  • NGUOI CON GAI VIETNAM DA VANG
  • Here are the words of a few folksongs from Southeast Asia, in both the original language and in English. Please note that the author of the songs from Viet Nam, the late-Trinh Cong Son, has won post-humously the World Peace Music Award for 2004.

    PHẠM TRI TUỆ / TRẦN LỆ THỦY sưu tầm