trang chính tiểu sử tranh ảnh nhạc tập nhạc bút tích tưởng nhớ english
TRỊNH CÔNG SƠN (02/28/1939 - 04/01/2001)


 
Tưởng Nhớ

Tạp Chí

Hợp Lưu số 59 tháng 6 & 7, 2001, Trịnh Công Sơn, Một Cơi Đi Về

Văn số 53 & 54 tháng 5 & 6, 2001, Trịnh Công Sơn

Văn Học số 186 & 187 tháng 10 & 11, 2001. Trịnh Công Sơn, T́nh Yêu, Quê Hương, Thân Phận

Tác Giả

Ban Mai

Hoàng Xuân Sơn

Nguyễn Văn TuấnTrịnh Công Sơn

PHẠM TRI TUỆ / TRẦN LỆ THỦY sưu tầm